KARAKIA

TĒNEI TE HUINGA TAUIRA KA OHO
- this gathering of students will now arise

TĒNEI TE MAURI O TE KAUPAPA KA REWA
- the deliberations will now elevate

KO TE NGAKAU ME TE WAIRUA KA MAU
- the heart and soul be steadfast

KO TE HINENGARO ME TE TINANA KA ITA
- the mind and body be firm

WHANO, WHANO,
- may these words progress

HARAMAI TE TOKI
- into conclusive actions

HAUMI E, HUI E, TĀIKI E
- because we all agree in unison.